De plicht roept!

Informatie volgens § 5 TMG:
Savitron UG
Zügernbergstr. 17
71384 Weinstadt

Vertegenwoordigd door:
Oliver Buck

Schrijf je in:
Register Court Stuttgart,
HRB: 7694470

Contact:
E-mail: info@savitron.de

Verantwoordelijk voor de inhoud (volgens § 55 Abs. 2 RStV):
Oliver Buck
Kennisgeving overeenkomstig de verordening onlinebeslechting van geschillen

Volgens de huidige wetgeving zijn wij verplicht consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen te beslechten zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de oprichting van het platform. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail is: info@savitron.de

Wij willen er echter op wijzen dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. Om contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van ons e-mail- en telefoonnummer hierboven.

Disclaimer - juridische informatie

§ 1 Waarschuwing voor de inhoud

De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de verstrekte gratis en vrij toegankelijke journalistieke adviezen en Nieuws. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de provider. Alleen al door het oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud komt er geen contractuele relatie tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de intentie van de aanbieder om juridisch gebonden te zijn.

§ 2 Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden aangemaakt, heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt. Het is niet redelijk dat de provider voortdurend externe links controleert zonder concreet bewijs van wettelijke overtredingen. Dergelijke externe links zullen echter onmiddellijk worden verwijderd indien wettelijke overtredingen bekend worden.

§ 3 Auteursrechten en aanvullende auteursrechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of overdracht van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor een individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande alinea's, wordt daar op de daartoe geëigende plaats uitdrukkelijk op gewezen. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing op het desbetreffende individuele geval.

Bron: Afdruksjabloon van JuraForum.de